Prawo cywilne
Prawo handlowe
Prawo administracyjne – w tym prawo budowlane oraz prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego
Prawo gospodarcze
Prawo medyczne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Prawo własności intelektualnej – w tym prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej
Prawo mediów, prawo prasowe
Prawo karne i karno-skarbowe